Da li je Kina socijalistička država?

Ne.

1 thought on “Da li je Kina socijalistička država?

Comments are closed.