Citati predsjednika Mao Cedunga 11 – Linija masa

Narod, i samo narod, jeste pokretačka snaga koja stvara svjetsku istoriju.

O koalicionoj vladi (24. april 1945.), Izabrana djela III

 

Mase su pravi heroji, dok smo mi sami često djetinjasti do smiješnog. Ako ovo ne shvatimo, ne možemo steći ni elementarna znanja.

„Predgovor i pogovor ‘Studiji o selu’“ (Mart– April 1941.), Izabrana djela III

 

Narodne mase posjeduju bezgraničnu stvaralačku snagu. One se mogu organizovati da izvrše pohod u sva mjesta i sve grane gdje mogu razviti sve snage, da izvrše pohod u dubinu i širinu prozivodnje i da stvaraju za sebe sve veće blagostanje.

Napomena uz članak „Nađen je izlaz za suvišnu radnu snagu“ (1955), Socijalistički uspon na kineskom selu

 

Sadašnji uspon seljačkog pokreta je vanredno velik događaj. Za veoma kratko vrijeme, u svim provincijama centralne, južne i sjeverne Kine stotine miliona seljaka ustaće neobično brzo i snažno, kao bura i oluja, i nikakva… sila, ma koliko bila velika, neće ih zadržati. Oni će raskinuti sve okove i brzo će poći putem ka oslobođenju. Oni će sahraniti sve imperijaliste, vojne vlastodršce, korumpirane činovnike, mjesne tirane i omrznutu vlastelu. Oni će staviti na probu sve revolucionarne partije i sve revolucionarne drugove i odlučiće da li da ih prime ili odbace. Da li stati na čelo seljaka i rukovoditi njima? Da li stati pozadi njih i na sva usta ih kritikovati? Ili im prepriječiti put i boriti se protiv njih? Svaki Kinez je slobodan da izabere jedan od ova tri stava, a tok događaja će ga prinuditi da požuri sa izborom.

„Izvještaj o ispitivanju seljačkog pokreta u provinciji Hunan“ (Mart 1927), Izabrana djela I

 

Sada je uspon društvenih preobražaja na selu – uspon kooperacije – u nekim područjima već nastupio i uskoro će obuhvatiti čitavu zemlju. Ovo je široki socijalistički revolucionarni pokret, preko 500 miliona seoskih stanovnika koji ima vanredno veliki svjetski značaj. Mi treba da aktivno, sa oduševljenjem i planski rukovodimo ovim pokretom, a ne da ga na razne načine vučemo nazad. U toku ovog pokreta neizbježna su neka skretanja. To je razumljivo i to nije teško ispraviti. Ako aktivno pomognemo kadrovima i seljacima, njihovi nedostaci i greške mogu se otkloniti ili ispraviti.

„O kooperaciji poljoprivrede“ (31. jul 1955)

 

U masama se krije vanredno velika socijalistička aktivnosti. Oni koji i u periodu revolucije samo znaju da idu uobičajenim putem, uopšte ne vide tu aktivnost. Oni su slijepi, pred njima je sve crno. Oni ponekad idu toliko daleko da prikazuju pravilno pogrešnim, a bijelo crnim. Zar smo malo vidjeli takvih ljudi? Takvi ljudi, koji znaju samo da idu uobičajenim putem, uvijek potcjenjuju aktivnost naroda. Kada se pojavi nešto novo, oni ga, po pravilu, ne odobravaju, najprije mu se suprotstave, a zatim priznaju poraz i izvrše izvjesnu samokritiku. Kada se opet pojavi nešto novo, kod njih se sve to ispočetka ponavlja istim redom. Ma šta se novo kasnije pojavilo, ti ljudi uvijek postupaju po ovom šablonu. Oni se uvijek nalaze u pasivnom položaju, u odlučujućim momentima uvijek tapkaju u mjestu i neće učiniti ni korak naprijed ako ih neko snažno ne gurne u leđa.

Napomena uz članak „U ovoj opštini kooperacija je ostvarena za dvije godine“ (1955), Socijalistički uspon na kineskom selu

 

U toku više od 20 godina naša Partija svakog dana radi među masama, a u toku posljednjih više od 10 godina svakog dana govori o liniji masa. Mi smo uvijek za to da revolucija treba da se oslanja na narodne mase i da u njoj svi treba da se aktiviziraju, mi smo protiv toga da se oslanja samo na to da mali broj ljudi daju naređenja i direktive. Ali neki drugovi u svom radu još ne sprovode u život liniju masa, oni se i dalje oslanjaju na mali broj ljudi i rade u hladnoj usamljenosti. Jedan od uzroka je to što ti drugovi, prihvativši se bilo kog posla, ne žele da ga razjasne ljudima kojima rukovode i ne znaju da razviju njihovu aktivnost i stvaralačku snagu. Subjektivno, i oni žele da svi učestvuju u radu, ali ne obavještavaju druge kakav je to rad i kako ga treba obaviti. Kako se u tom slučaju ljudi mogu aktivizirati i kako rad može biti uspješno obavljen? Za rješenje ovog pitanja, naravno, glavno je ideološko vaspitanje u duhu linije masa, a uz to treba naučiti ove drugove mnogim konkretnim metodima rada.

 

„Razgovor sa urednicima lista Cinsui žibao“ (2. april 1948), Izabrana djela IV

 

Dvadesetčetvorogodišnje iskustvo nam pokazuje da svi pravilni zadaci, političke smjernice i stil u radu odgovaraju zahtjevima masa u datom momentu i na datom mjestu i zasnovani su na vezi sa masama; dok su svi pogrešni zadaci, političke smjernice i stil u radu u raskoraku sa zahtjevima masa u datom momentu i na datom mjestu i izraz su odvajanja od masa. Dogmatizam, empirizam, duh komandovanja, prirepaštvo, sektaštvo, birokratizam, neskromnost u radu i drugi poroci bez sumnje su štetni i nedopustivi, pa ako neko pati od njih, obavezno treba da ih otkloni upravo zbog toga što nas odvajaju od masa.

„O koalicionoj vladi“ (24. april 1945), Izabrana djela III

 

Da bismo održavali veze s masama, treba da postupamo prema njihovim potrebama i željama. U svakom radu za mase treba da polazimo od njihovih potreba, a ne od ličnih želja, ma koliko one dobre bile. Često se dešava da, iako je objektivno masama potreban neki preobražaj, subjektivno one još nisu svjesne toga, još nemaju odlučnosti niti želje da ga ostvare. U tom slučaju, mi treba da strpljivo čekamo. Ovaj preobražaj treba da ostvarujemo samo kada, zahvaljujući našem radu, većina masa bude svjesna i prožeta odlučnošću i željom za njegovo ostvarenje. Inače, mi ćemo se odvojiti od masa. Svaki rad koji zahtijeva učešće masa postaće puka formalnost i završiće se krahom ako mase nisu svjesne i ako ne žele da u njemu učestvuju… Ovdje se radi o dva principa: principu realnih potreba masa, a ne potreba zamišljenih u našim glavama, i principu dobrovoljnosti masa, odnosno odlučnosti samih masa, a ne odlučnosti koju mi pokazujemo umjesto njih.

„Jedinstveni front u kulturnom radu“ (30. oktobar 1944), Izabrana djela III

 

Naš kongres treba da pozove čitavu Partiju da bude budna i da pazi da se nijedan drug, ma na kakvoj se dužnosti nalazio, ne odvoji od masa. Potrebno je vaspitati svakog druga da vatreno voli narodne mase i da pažljivo osluškuje njihov glas; da se svuda sliva sa masama, da ne stavlja sebe iznad masa, nego da ide među najšire mase; da budi i podiže svijest masa, uzimajući u obzir njihov nivo, da pomaže masama da se na principu istinske dobrovoljnosti postepeno organizuju i da postepeno razvijaju sve one forme borbe koje dopuštaju unutrašnje i spoljne okolnosti u datom momentu i na datom mjestu.

„O koalicionoj vladi“ (24. april 1945), Izabrana djela III

 

Ako bismo izvršili nastupanje dok mase još nisu probuđene, to bi bio avanturizam. Ako bismo insistirali da povedemo mase na izvršenje nečeg što one ne žele, došlo bi do neizbježnog poraza. Ako ne bismo išli naprijed kada mase to traže, to bi bio desni oportunizam.

Razgovor sa urednicima lista Cinsui žibao (2. april 1948), Izabrana djela IV

 

Duh komandovanja je pogrešan u svakom radu, pošto označava prevazilaženje nivoa svijesti masa, narušava princip njihove dobrovoljnost i predstavlja bolest koja se zove užurbanost. Naši drugovi ne treba da misle da i široke mase shvataju sve ono što sami shvataju. Da li su mase neku stvar već shvatile i da li su spremne na akciju – to možemo da saznamo tek kada pođemo među mase i kada izvršimo ispitivanje. Ako budemo tako postupali, mi možemo da izbjegnemo duh komandovanja. Takođe je pogrešno prirepaštvo u svakom radu, pošto označava zaostajanje od nivoa svijesti masa, narušava princip vođenja masa naprijed, i predstavlja bolest koja se zove sporost. Naši drugovi ne treba da misle da ni mase ne shvataju sve ono što sami još ne shvataju. Često  se dešava da nas široke mase preteknu, što hitno traži od nas da idemo naprijed, a naši drugovi nisu u stanju da budu njihovi rukovodioci, nego se vuku na repu zaostalih elemenata, odražavaju njhova mišljenja i pogrešno uzimajući ova mišljenja za mišljenja širokih masa.

„O koalicionoj vladi“ (24. april 1945), Izabrana djela III

 

Sakupljati mišljenja masa, uopštavati ih i ponovo ih nositi u mase radi sprovođenja u život, da bi rukovodstva tako formirala pravilna mišljenja – to je osnovni metod rukovođenja.

„O nekim pitanjima metoda rukovođenja“ (1. jun 1943), Izabrana djela III

 

U čitavoj praktičnoj djelatnosti naše Partije, svako pravilno rukovođenje treba da se zasniva na principu „iz mase – u mase“ . To znači: sakupljati mišljenja masa (razbacana i nesistematizovana), uopštavati ih (putem izučavanja, pretvarati ih u uopštena i sistematizovana), ponovo ih unositi u mase, propagirati i razjašnjavati, učiniti ih mišljenjima samih masa, da bi ih mase primjenjivale i pretvarale u akcije, i na akcijama masa provjeravati njihovu aktivnost. Zatim treba ponovo sakupljati mišljenja masa, uopštavati ih i ponovo ih unositi u mase radi sprovođenja u život. Tako, u tom beskonačnom spiralnom procesu, ta mišljenja svaki put postaju pravilnija, vitalnija i bogatija. To je marksistička teorija saznanja.

Na istom mjestu

 

Mi treba da idemo u mase, da se učimo od masa, da uopštavamo njihovo iskustvo i da ga pretvaramo u još bolje i sistematizovane principe i metode; zatim treba da sa tim principima i metodima upoznajemo mase (da ih propagiramo) i da pozivamo mase da ih ostvaruju, da bi se riješili problemi masa i da bi one postigle svoje oslobođenje i sreću.

„Organizujte se!“ (29. novembar 1943), Izabrana djela III

 

U našim rukovodećim organima nekih mjesta ima ljudi koji smatraju da politiku Partije znaju samo rukovodioci i da nije potrebno da se sa njom upoznaju mase. To je jedan od osnovnih uzroka toga što neki naši poslovi ne idu uspješno.

Razgovor sa urednicima lista Cinsui žibao (2. april 1948), Izabrana djela IV

 

U svakom masovnom pokretu treba u glavnim crtama ispitati i analizirati – koliko ima aktivnih pristalica, koliko protivnika i koliko onih koji zauzimaju srednji stav; ne treba neosnovano i subjektivno donositi odluke.

„Metodi rada partijskih komiteta“ (13. mart 1949), Izabrana djela IV

 

Mase se svuda dijele uglavnom na tri kategorije ljudi: relativno aktivne, srednje i relativno zaostale. Zato rukovodioci treba da znaju da ujedine oko sebe neveliki broj aktivista kao polugu za rukovođenje i, oslanjajući se na njih, da podižu svijest srednjih elemenata i da pridobijaju na svoju stranu zaostale.

„O nekim pitanjima metoda rukovođenja“ (1. juni 1943), Izabrana djela III

 

Znati pretvarati politiku Partije u akcije masa, znati omogućiti da svaki naš pokret i borbu shvate ne samo rukovodeći kadrovi nego da ih shvate i usvoje široke mase – to je umjetnost marksističko-lenjinističkog rukovođenja. Od ovog takođe zavisi da li ćemo u našem radu učiniti greške ili ne.

Razgovor sa urednicima lista Cinsui žibao (2. april 1948), Izabrana djela IV

 

Aktivnost samo rukovodeće grupe, ako se ne kombinuje sa aktivnošću širokih masa, pretvoriće se u jalove napore malog broja ljudi. Ali, i aktivnost širokih masa, bez snažne rukovodeće grupe da je organizuje kako treba, ne može ni da dugo traje ni da se razvija u pravom smjeru, ni da se podigne na viši nivo.

„O nekim pitanjima metoda rukovođenja“ (1. juni 1943), Izabrana djela III

 

Proizvodna djelatnost masa, njihovi interesi, njihovo iskustvo i raspoloženje – na sve ovo treba da stalno obraćaju pažnju rukovodeći kadrovi.

Napis za izložbu proizvodne djelatnosti ustanova direktno potčinjenih CK i vojnom savjetu, jenanski list Ćefan žibao (24. novembar 1943)

 

Mi treba da poklanjamo veliku pažnju pitanjima života masa, počev od pitanja zemlje i rada, pa do pitanja snabdijevanja ogrijevom, rižom, uljem i solju… Sva ta pitanja života masa treba da stavimo na dnevni red. O njima treba da diskutujemo, da donosimo odluke, da ove odluke sprovodimo u život i da provjeravamo to njihovo sprovođenje. Treba da široke mase uvide da mi predstavljamo njihove interese i da dišemo sa njima istim dahom. Treba im pomoći da, polazeći od toga, shvate još veće zadatke koje smo postavili, zadatke revolucionarnog rata, da podržavaju revoluciju, da je prošire na čitavu zemlju, da se odazivaju na naše političke pozive i da se do kraja bore za pobjedu revolucije.

„Brinuti se o životu masa, poklanjati pažnju metodima rada“ (27. januar 1934), Izabrana djela I