Citati predsjednika Mao Cedunga 17 – Služiti narodu

Mi treba da budemo skromni i obazrivi, da se čuvamo uobraženosti i naglosti i da svim srcem i svom dušom služimo Kineskom narodu.

“Dvije sudbine Kine” (23. april 1941), Izabrana djela III

Svim srcem i svom dušom služiti narodu, ni za momenat se ne odvajati od masa; u svemu polaziti od interesa naroda, a ne od ličnih interesa ili interesa male grupe; izjednačavati odgovornost pred narodom sa odgovornošću pred rukovodećim organima partije – to je naša polazna tačka.

“O koalicionoj vladi” (24. april 1945), Izabrana djela III

Državni organi ostvaruju demokratski centralizam, oni treba da se oslanjaju na narodne mase, njihovo osoblje treba da služi narodu.

“O pravilnom rješavanju protivrječnosti unutar naroda” (27. februar 1957)

Svojstveni drugu Betjunu duh potpune nesebičnosti i samopregornog služenja drugima našao je izlaz u njegovom osjećanju najveće odgovornosti prema radu i u njegovoj najvećoj ljubavi prema drugovima i narodu. Svaki komunist treba da se uči od njega… Svi mi treba od njega da se učimo duhu potpune nesebičnosti. Polazeći od toga, mi možemo postati veoma korisni narodu. Čovjek može biti obdaren većom ili manjom sposobnošću, ali, ako bude posjedovao ovaj duh, on će biti plemenit čovjek, pravi čovjek, čovjek visokog morala, čovjek oslobođen niskih interesa, čovjek koristan narodu.

“U spomen Betjuna” (21. decembar 1939.), Izabrana djela II

Naša komunistička partija, kao i Osma armija i Novi četvrti korpus, kojima rukovodi Partija, jesu armija revolucije. Ova naša armija potpuno se posvetila oslobađanju naroda i radi potpuno u interesu naroda.

“Služiti narodu” (8. septembar 1944.), Izabrana djela III

Svi naši kadrovi, nezavisno od svog službenog položaja, sluge su naroda. Sve što radimo ima za cilj služenje narodu. Onda, zar postoji nešto loše od čega se ne bismo mogli otresti bez ikakvog žaljenja?

“Zadaci za 1945. godinu” (15. decembar 1944)

Odgovornost pred narodom je naš dug. Svaka riječ, svaki postupak i svaka politička smjernica treba da odgovaraju interesima naroda. Ako se čine greške, obavezno ih treba ispraviti. Ovo se upravo naziva – odgovornost pred narodom.

“Situacija poslije pobjede u Ratu otpora japanskim agresorima i naš kurs” (13. avgust 1945.), Izabrana djela IV

U borbi uvijek ima žrtava i smrt je česta pojava. Ali, mi umiremo za narod, imajući na srcu njegove interese i patnje njegove ogromne većine, znači – umiremo dostojnom smrću. Ipak, mi treba da svedemo na minimum nepotrebne žrtve.

“Služiti narodu” (8. septembar 1944), Izabrana djela III

Svako će jednog dana umrijeti, ali nije svaka smrt od istog značaja. Pisac drevne Kine Sima Cjen je rekao: “Naravno, svako će umrijeti, ali smrt može da bude teža od planine Taišan, ili lakša od pera.” Smrt za interese naroda je teža od planine Taišan, a smrt za interese fašista, za interese eksploatatora i ugnjetača naroda lakša je od pera.

Na istom mjestu