Citati predsjednika Mao Cedunga 32 – Kultura i umjetnost

U savremenom svijetu svaka kultura, dakle i književnost i umjetnost, pripadaju odreženoj klasi i slijedi određenu političku liniju. U stvari, ne postoji umjetnost radi umjetnosti, nadklasna umjetnost, umjetnost koja se razvija po strani politike ili nezavisno od nje. Proleterska književnost i umjetnost su dio čitave revolucionarne stvari proletarijata ili, kako je rekao Lenjin, „točkić i šarafić” opšteg mehanizma revolucije.

„Govori na Savjetovanju o kniževnosti i umjetnosti u Jenanu” (maj 1942), Izabrana djela III

Revolucionarna kultura služi narodnim masama kao moćno oružje revolucije. Prije revolucije, ona je priprema ideološki, dok je u toku revolucije neophodan i važan sektor njenog opšteg fronta.

„O novoj demokratiji” (januar 1940), Izabrana djela II

Kaša književnost i umjetnost služe narodnim masama, a prije svega radnicima, seljacima i vojnicima; one se stvaraju za radnike, seljake i vojnike, njih koriste radnici, seljaci i vojnici.

„Govori na Savjetovanju o kniževnosti i umjetnosti u Jenanu” (maj 1942), Izabrana djela III

Naši književni i umjetnički radnici obavezno treba da izvrše ovaj zadatak, da pređu na naše tlo, da, idući među široke mase radnika, seljaka i vojnika i udubljujući se u praktičnu borbu, u procesu izučavanja marksizma i društva, postepeno pređu na naše tlo, da prežu na stranu radnika, seljaka i vojnika, na stranu proletarijata. Samo tako ćemo moći da stvorimo književnost i umjetnost koje će istinski služiti radnicima, seljacima i vojnicima, istinsku proletersku književnost i umjetnost.

Na istom mjestu

Treba postići da književnost i umjetnost istinski postanu sastavni dio opšteg mehanizma revolucije, da služe kao moćno oružje za ujedinjavanje i vaspitavanje naroda, za nanošenje udara neprijatelju i za njegovo uništenje, da pomažu narodu da se jednodušno bori protiv neprijatelja.

Na istom mjestu

U književnoj i umjetničkoj kritici postoje dva kriterijuma: politički i umjetnički…

Dakle, postoji i politički i umjetnički kriterijum. A kakav je odnos između njih? Politika nije isto što i umjetnost, opšti pogled na svijet takođe nije isto što i metod umjetničkog stvaralaštva i umjetničke kritike. Mi negiramo ne samo apstraktni, apsolutno nepromjenljivi politički kriterijum nego i apstraktni, apsolutno nepromjenljivi umjetnički kriterijum. Razne klase u raznim klasnim društvima imaju različite kriterijume, kako političke tako i umjetničke. Međutim, svaka klasa u svakom klasnom društvu uvijek stavlja politički kriterijum na prvo mjesto, a umjetnički — na drugo… Mi zahtijevamo jedinstvo politike i umjetnosti, jedinstvo sadržine i forme, jedinstvo revolucionarne političke sadržine i što savršenije umjetničke forme. Umjetnička djela kojima nedostaje umjetnička vrijednost, ma koliko bila politički progresivna, ipak su bez snage. Zato smo mi kako protiv umjetničkih djela sa pogrešnim političkim gledištima tako i protiv tendencije stvaranja djela „u stilu parola i plakata”, koja sadrže samo pravilna politička gledišta ali nemaju umjetničke snage. U književnosti i umjetnosti mi treba da vodimo borbu na dva fronta.

Na istom mjestu

„Neka procvjetaju sto cvjetova, neka se takmiče sto škola” jeste kurs koji podstičke razvitak umjetnosti i progres nauke, kurs koji podstičke procvat socijalističke kulture u našoj zemlji. U umjetnosti mogu se slobodno razvijati razne forme i žanrovi, u nauci mogu se slobodno takmičiti razne škole. Mi smatramo da bi primjena administrativnih mjera za nametanje jednog žanra ili jedne škole i za zabranu drugog žanra ili druge škole škodila razvitku umjetnosti i nauke. Pitanje šta je pravilno a šta pogrešno u umjetnosti i nauci treba riješiti putem slobodne diskusije u umjetničkim i naučnim krugovima, kroz praktični rad u umjetnost i nauci, a ne primitivnim metodima.

„O pravilnom rješavanju protivrječnosti unutar naroda” (27. februar 1957)

Armija bez kulture je tupoglava armija, a takva armija je nesposobna da održi pobjedu nad neprijateljem.

„Jedinstveni front u kulturnom radu” (30. oktobar 1944), Izabrana djela III