Mjesto LGBTQ borbe je u revoluciji – Drug Oktavijan

Uskoro i u naš mali čošak Evrope dolazi zadnji pozitivni pečat liberalizacije društva, Parada ponosa. Nakon uspješne realizacije ovog događaja konačno će se svi regresivni i reakcionarni trendovi unutar našeg društva nestati i možemo sa ponosom da nosimo titulu moderne progresivne buržoazne demokratije! Ali naravno, društvene promjene za razliku od režimskih promjena ne mogu baš tako lako da se realizuju bacanjem novca i paravojnih formacija na društvo dok se ne promijeni, na veliku tugu modernih imperija, ove promjene zahtijevaju i novac i vrijeme, ali još i luđe, zahtijevaju diplomatiju i postepen pristup ostvarenju željenih promjena. Istina je da su razvoj Parade ponosa te i sama njena organizacija zavisili od materijalne i diplomatske podrške stranih i domaćih lobističkih grupa i organizacija, i nije upitno da je diplomatski pritisak i podrška od strane Evropske Unije i Sjedinjenih Američkih Država igrala ulogu u eventualnoj realizaciji Parade ponosa.

Ali hajdemo na minutu zaboraviti sve to i upitati se šta to nama kao radničkoj klasi, narodu, a kao i komunistima, znači ova Parada ponosa. Generalno govoreći, primarni karakter parade unutar okvira našeg društva je karakter reprezentacije, glavi cilj LGTBQ Parade je da djeluje reprezentitivno te da pokaže da LGBTQ osobe postoje u našem društvu i da zaslužuju jednaka prava i tretman kao i svi drugi građani naše buržoaske države. Naravno, ovo za sada ne zvuči baš radikalno ili inspirativno, ali površinski karakter Parade ponosa je objektivno progresivan, barem u okviru i smislu liberalizma i njegovog razvitka u Bosni i Hercegovini.

Međutim, ako je površinski karakter Parade ponosa u Sarajevu progresivan u smislu liberalizma, onda koji je istinski karakter ovog događaja u njegovoj srži? Svjesni smo da Parade ponosa postoje u širem smislu kao događaji za reprezentaciju LGBTQ populacije neke države ili mjesta i kao generalni prikaz i slavljenje LGBTQ kulture unutar okvira liberalnog marša/parade. Ali ove parade su samo kratki predah od svakodnevne diskriminacije pa čak i prijetnje nasilju i smrti koje članovi LGBTQ populacije moraju da trpe samo zbog svoje seksualne orijentacije i izražavanja svog rodnog identiteta. Istina je da veliki dio moderne LGBTQ kulture i pop-kulture izvezan sa mješavinom liberalizma i nekih pustih želja za inkluzivnijim i humanijim kapitalizmom. Mi kao komunisti i revolucionari smo svjesni da pravo i potpuno oslobođenje LGBTQ osoba nikada neće biti ostvareno unutar sistema kapitalizma i patrijarhata.

Dva muškarca, pripadnici Nove narodne armije Filipina (NPA), stupili u brak.

Kapitalizam može sebi staviti na lice ljudsku masku i dozvoliti LGBTQ osobama istu reprezentaciju i pristup pozicijama moći kao što je i uradilo za žene, ali šta ovo znači ? Da se LGBTQ populacija konačno može tretirati kao normalna skupina ljudi koji aktivno učestvuju u kapitalizmu? Humanizacija i ravnopravnost čak i da nekim čudom budi ostvareni, sistem kapitalizma ostaje fundementalno isti. Imperijalizam se nastavlja, eksploatacija radničke klase se nastavlja, kolonijalizam i neo-kolonijalizam nastavljaju istim taktom i kolektivna patnja čovječanstva se nastavlja pod čizmom kapitalizma. Drugarice, drugovi i nebinarne osobe kao i svi članovi i saveznici LGBTQ borbe i zajednice, samo sprovođenje Parade ponosa, iako veliki i zasluženi događaji, nisu put do oslobođenja LGBTQ populacije ili bilo koje druge iskorištene i opresionirane mase, naroda ili grupe. Ove parade su često, praznici i zakoni i zakonski kompromisi i reforme su način da se potkupi vaša odanost i odanost svih LGBTQ osoba u nastavku terora nastavljenog postojanja kapitalizma. U zamjenu za vašu odanost, kapitalizam vam pruža neku formu prazne i opće humanosti i daje vam priliku da postanete dio istih struktura moći, kontrole i opresije koje danas ekološki ubijaju naš svijet, koje ubijaju i iskorištavaju naše naroda i sve kolonizirane i ugnjetavane mase i grupe svijeta. Daju vam priliku da svojim “progresivnim učešćem” podržite opstajanje ugnjetavačkog i eksploatatorskog klasnog poretka koji produžava vašu patnju, našu patnju i patnju cijelog čovječanstva.

Istovremeno važno je da se mi kao revolucionari i komunisti ogradimo od događaja koji kolektivno imaju za cilj dekonstrukciju militantne politike i ideologije za svrhu rasta i širenja liberalizma među masama. LGBTQ osobe bi trebale da se aktivno distanciraju od takvih parada, događaja i organizacija koje su direktnu u službi ili daju aktivnu podršku imperijalističkim silama i korporacijama kapitalizma koji aktivno ubijaju i vas, i nas i naš svijet. Vaša borba nije niti treba biti u službi kapitalizma, imperijalizma ili bilo koje reakcionarne ideologije, vaša borba je vaša i dio je veće borbe proleterijata koju do pobjede možemo dovesti jedino ako budimo radili zajedno.

LGBTQ osobe imaju historiju militantne i revolucionarne akcije u borbi za svoja prava i živote. Oni imaju potencijal da budu ključna grupa u borbi protiv kapitalizma i da kroz revolucionarnu borbu zajedno sa revolucionarnom borbom proleteriata osiguraju i stvore budućnost u kojoj će moći živjeti bez straha, bez diskriminacije i bez iskorištavanja ili patnje drugih i sebe radi osiguravanja života kakav bi oni željeli imati.

Drugarice, drugovi i nebinarne osobe LGBTQ populacije, vaša borba, vaši snovi i strahovi su također i naši, vaše mjesto je u borbi za vaša prava i snove i za slobodu i mir svih eksploatisanih i ugnjetenih masa svijeta. Vaše mjesto je u revoluciji protiv sistema kapitalizma, patrijarhata i svih njihovih reakcionarnih saveznika i branitelja. Mi zajedno u ovoj borbi možemo ostvariti ono što stotinu godina Parada ponosa nikada neće moći, a to je šansa za istinsku slobodu, suživot, razvoj i napredak. LGBTQ zajednice imaju puno ljubavi, i slično, naša revolucionarna borba se zasniva na ljubavi prema narodu, prema slobodi, prema ravnopravnosti i pravdi, ali i na ljubavi svih revolucionara prema toj budućnosti, prema svojim drugovima, drugaricama i voljenim.

Naše glavno oružije i motivacija u borbi protiv kapitalizma je ta naša ljubav. Zato drugarice, drugovi i nebinarne osobe LGBTQ zajednice, nemojte tu ljubav prodavat ugnjetavačima i sistemu koji nas ubija, čuvajte tu ljubav, razvijajte je i njegujte je kroz obrazovanje, radikalizaciju, teoriju i praksu. Tek kroz akciju i praksu ta iskra ljubavi će postati plamen revolucije i taj novi plamen revolucije će postati žila kucavica vaše borbe za slobodu, ljubav i ljudskost. Revolucionarni pokret pod vodstvom Marksizma-Lenjinizma-Maoizma će uvijek imati mjesta za vas i za sve one koji su spremni boriti se protiv nepravde, ugnjetavanja, diskriminacije i eksploatacije. Vaša borba je naša borba, vaša bol je naša bol i vaša ljubav je naša ljubav. Zato njegujte tu ljubav i spremajte se za našu borbu. Put do slobode za kojim žudimo je ostvarljiv samo zajedničkom revolucionarnom akcijom i borbom kao jedan ujedninjeni i harmoničan pokret naroda i revolucionarne borbe.