Dobrovoljci kineskog naroda treba da njeguju svako brdo, rijeku, drvo i travku u Koreji – Mao Cedung

Kineski i korejski drugovi treba da se ujedine kao braća, da zajedno prođu sito i rešeto, da se drže jedni drugih u životu i smrti i da se do kraja bore da poraze zajedničkog neprijatelja. Kineski drugovi treba da korejsku stvar posmatraju kao svoju, a zapovjednici i borci treba da se nauče da njeguju svako brdo, rijeku, drvo i travku u Koreji i da ne uzmu ni jednu jedinu iglu ili konac od korejskog naroda, i sve to na isti način kako se ophodimo prema našoj zemlji i našem narodu. Ovo je politički osnov da izvojevanje pobjede. Dok god se ponašamo u skladu sa ovim, konačna pobjeda će biti osigurana.”

19. januar 1951. godine, Mao Cedung; Direktiva dobrovoljcima kineskog naroda