Nek živi revolucionarni pobunjenički duh proletarijata – Crvena garda

Revolucija je pobuna, a pobuna je duša Mao Cedungove misli. Smatramo da se treba pridati velika pažnja riječi “primjena”, a pogotovo riječi “pobuna.” Usuditi se misliti, govoriti, djelovati, probiti se i stvoriti revoluciju, jednom rječju usuditi se pobuniti, osnovni je i dragocjeni kvalitet proleterskih revolucionara. To je osnovni princip proleterskog partijskog duha! Revizionizam je ne pobuniti se, prosto i jednostavno!

Revizionizam kontroliše škole sedamnaest godina. Ako se danas ne dignemo i ne pobunimo, kada ćemo?

Neki hrabri ljudi koji su bili protiv pobune, danas su odjednom postali povučeni i stidljivi, mrmljajući da smo previše jednostrani, preveliki i premoćni, previše sirovi i da idemo predaleko.

Sve je ovo velika besmislica! Ako ste protiv nas, onda tako recite. Zašto se sramite to reći?

Radi toga što želimo pobunu, stvar je van naših ruku! Od oštrog mirisa eksploziva, dići će se vjetrovi. Bacićemo i granate i bombe i započeti veliku borbu. “Saosjećati”, “voditi računa o svim stranama,” toga ćemo se riješiti!

Vi kažete da smo previše jednostrani? Šta je onda sa vašom svestranošću? Vaša svestranost liči na eklekticizam “spajanja dva u jedno.”

Vi kažete da smo mi preveliki i premoćni? Mi jesmo “veliki i moćni.” Predsjednik Mao je rekao: “One na visokim pozicijama nismo brojali kao ni zrna prašine.” Mi ćemo udariti ne samo na reakcionare u našoj školi, već i na reakcionare čitavog svijeta. Revolucionari smatraju da je transformacija svijeta njihov zadatak. Kako onda da ne budemo “veliki i moćni”?

Kažete da smo previše sirovi? I treba da budemo sirovi. Kako da budemo mekani i odani revizionizmu ili da budemo poprilično umjereni? Biti umjeren prema neprijatelju znači biti okrutan prema revoluciji!

Kažete da idemo predaleko? Grubo rečeno, vaše “ići predaleko” je reformizam; to je “mirna tranzicija.” Vi sanjarite! Oborićemo vas na zemlju i držaćemo vas dole!

Međutim, postoje i neki koji se revolucije plaše kao smrti, koji se pobune plaše kao smrti. Konvencionalne cjepidlake, poslušni i uvijeni unutar svojih revizionističkih čahura, čim se osjeti miris pobune u zraku vi postajete nervozni i uplašeni. U skorije vrijeme, svaki dan vam se u uši sipaju bezdušne, svaki dan vaša srca lupaju od straha. Zar taj osjećaj nije nepodnošljiv? Nije li život postao neizdrživ?

Revolucionari su Kraljevi majmuna, njhovi zlatni štapovi su moćni, njihove natprirodne moći dalekosežne i njihova magija svemoćna, jer oni posjeduju Mao Cedungovu veliku nepobjedivu misao. Mi rukujemo našim zlatnim štapovima, pokazujemo naše natprirodne moći i koristimo našu magiju da okrenemo čitav svijet naopačke, smrvimo ga u komade i pretvorimo ga u prah, da napravimo haos i ogroman nered, što veći to bolji! Moramo ovo učiniti trenutnoj revizionističkoj srednjoj školi povezanoj sa Cinhua univerzitetom, moramo napraviti veliku pobunu, pobuniti se do kraja! Odlučni smo da stvorimo ogroman proleterski metež i da iskujemo novi proleterski svijet!

Nek živi revolucionarni pobunjenički duh proletarijata!

Crvena garda
Srednja škola povezana sa Cinhua  univerzitetom
24. jun, 1966. godine