Odakle dolaze ispravne ideje? – Mao Cedung

Odakle dolaze ispravne ideje? Padaju li s neba? Ne. Jesu li prirođene umu? Ne. One dolaze iz društvene prakse, i samo iz nje; one dolaze iz tri vrste društvene prakse, borbe za proizvodnju, klasne borbe i naučnog eksperimenta. Čovjekovo društveno biće određuje njegovo mišljenje. Kada mase prihvate ispravne ideje, koje su karakteristične za naprednu klasu, te ideje postaju materijalna sila koja mijenja društvo i svijet. U svojoj društvenoj praksi ljudi učestvuju u raznim vrstama borbe i stiču bogata iskustva, kako iz svojih uspjeha tako i iz neuspjeha.

Bezbroj fenomena objektivnog vanjskog svijeta odražava se u čovjekovom mozgu kroz pet čulnih organa – organa vida, sluha, mirisa, ukusa i dodira. Na početku, saznanje je čulno. Skok do pojmovnog saznanja, tj. do ideja, nastaje kada je skupljeno dovoljno čulnog saznanja. Ovo je jedan proces spoznaje. To je prvi stadijum u čitavom procesu spoznaje, stadijum koji vodi  od objektivne materije subjektivnoj svijesti, od postojanja do ideja. Da li nečija svijest ili ideje (uključujući teorije, politiku, planove, metode) pravilno odražava objektivni vanjski svijet, to još nije dokazano na ovom stadijumu na kojem još nije moguće utvrditi jesu li one pravilne ili nisu. Zatim dolazi drugi stadijum u procesu spoznaje, stadijum koji vodi od svijesti nazad ka materiji, od ideja nazad ka postojanju, u kojem je stečeno saznanje primijenjeno na društvenu praksu da bi se utvrdilo da li teorije, politika, planovi ili metode doživljavaju pretpostavljeni uspjeh. Uopšteno govoreći, one teorije, politika, planovi i metode koji uspiju su pravilni, dok oni koji dožive neuspjeh nisu, a to je posebno istinito za čovjekovu borbu s prirodom. U društvenoj borbi snage koje predstavljaju naprednu klasu ponekad pretrpe poraz ne zbog toga što su njihove ideje nepravilne, nego zato što u odnosu snaga uključenih u borbi one u tom vremenu nisu tako jake kao snage reakcije; one su stoga privremeno potučene, ali prije ili kasnije moraju uspjeti. Čovjekovo saznanje čini još jedan skok kroz provjeru prakse. Taj je skok važniji od prethodnog, jer samo taj skok može potvrditi ispravnost ili neispravnost prvog skoka, tj. ideja, teorija, politike, planova ili metoda formulisanih tokom odražavanja objektivnog vanjskog svijeta. Nema drugog načina za provjeravanje istine. Štaviše, jedini razlog za proletarijat da spoznaje svijet je u tome da ga mijenja. Često, do ispravnog saznanja se može doći tek nakon mnogih ponavljanja procesa koji vodi od materije ka svijesti i onda nazad do materije, to jest, vodeći od prakse ka saznanju i onda nazad ka praksi. To je marksistička teorija saznanja, dijalektičko-materijalistička teorija saznanja. Među našim drugovima mnogo je onih koji još nisu razumjeli ovu teoriju saznanja. Ako ih pitate za izvor njihovih ideja, mišljenja, politike, metoda, planova i zaključaka, rječitih govora i dugih članaka, pitanje će smatrati čudnim i neće na njega moći odgovoriti. Oni ni ne razumiju da materija može biti transformisana u svijest, a svijest u materiju, iako su takvi skokovi svakidašnje pojave. Stoga je nužno obrazovati naše drugove u dijalektičkoj, materijalističkoj teoriji saznanja tako da mogu pravilno usmjeravati svoje mišljenje, postati dobri u istraživanju i učenju, te u sumiranju iskustva, da mogu prevazići poteškoće, priznati neke malobrojne greške, obavljati svoj posao bolje i boriti se da izgrade Kinu u veliku i moćnu socijalističku zemlju i da pomognu širokim masama ugnjetenih i eksploatisanih širom svijeta u ispunjavanju naše velike internacionalističke dužnosti.

Maj, 1963. godine


Odlomak iz „Zaključaka Centralnog komiteta Komunističke partije Kine o stanovitim problemima u našem trenutnom radu na selu“, usvojenih maja 1963. godine. Taj je odlomak napisao lično Mao Cedung, a preveden je iz Mao Tse Tung, „Four Essays on Philosophy“, Foreign Languages Press, Peking 1968. p. 134-136.