Put koji me je doveo do lenjinizma – Ho Ši Min

Nakon Prvog svjetskog rata smjestio sam se u Parizu i radio čas kao pomoćnik fotografu, čas kao slikar „kineskih antikviteta“ (napravljenih u Francuskoj!). Dijelio sam letke koji su bili usmjereni protiv zločina koje su francuski kolonijalisti činili protiv Vijetnama.

U to vrijeme sam podržavao Oktobarsku revoluciju samo instinktivno, ne shvatajući još potpuno njenu istorijsku važnost. Volio sam Lenjina i divio sam mu se jer je bio veliki patriota koji je oslobodio svoje zemljake; do tada nisam pročitao nijednu njegovu knjigu.

Razlog zbog kojeg sam se priključio Francuskoj socijalističkoj partiji je to što su ovi „dame i gospoda“ – kako sam tada zvao svoje drugove – pokazivali naklonost prema meni, prema borbama potlačenih naroda. Međutim, nisam razumio ni šta je partija, ni sindikat, ni socijalizam ni komunizam.

Uzavrele rasprave su se vodile u ograncima Socijalističke partije oko pitanja treba li Socijalistička partija ostati u Drugoj internacionali, treba li da se osnuje Druga i po internacionala, ili treba da se pridruži Lenjinovoj Trećoj internacionali? Išao sam na sastanke redovno, dva ili tri puta sedmično, i sa pažnjom sam slušao rasprave. Na početku nisam razumio sve u potpunosti. Zašto su rasprave bile tako uzavrele? Revolucije je moglo biti ili sa Drugom, Drugom i po, ili sa Trećom internacionalom. Koji je onda bio cilj rasprave? I šta je bilo sa Prvom internacionalom?

Ono što me najviše zanimalo – i upravo to nije bilo raspravljano na tim sastancima – je bilo: koja Internacionala je na strani kolonijalnih naroda?

Postavio sam ovo pitanje – koje je po meni bilo najbitnije – na sastanku. Neki drugovi su odgovorili: To je Treća, a ne Druga internacionala. Onda mi je jedan drug dao da pročitam Lenjinove „Teze o nacionalnim i kolonijalnim pitanjima“, izdane od l’Humanite[1].

U ovim tezama je bilo teško razumljivih političkih termina. Ali uz naporno čitanje opet i opet, na kraju sam uspio shvatiti glavni dio. Kakvu emociju, oduševljenje, oštroumnost i povjerenje je to djelo ubacilo u mene! Bio sam presretan do suza. Iako sam sjedio sam u svojoj sobi, glasno sam uzviknuo kao da se obraćam velikoj grupi ljudi: „Dragi izmučeni zemljaci! Ovo je ono što nam treba, ovo je put ka našem oslobođenju!“

Od tada, imao sam potpuno povjerenje u Lenjina i Treću internacionalu.

Ranije, u toku sastanaka partijskog ogranka, samo sam slušao rasprave; imao sam nejasno uvjerenje da je sve što svako kaže bilo logično i nisam mogao da razaznam ko je u pravu a ko nije. No od tada pa nadalje, i sam sam se vatreno priključivao raspravama. Iako mi je još uvijek nedostajalo francuskih riječi da jasno izrazim sve svoje misli, sa ništa manje energije sam srušio optužbe usmjerene protiv Lenjina i Treće internacionale. Moj jedini argument je bio: „Ako ne osuđujete kolonijalizam, ako ne stajete na stranu kolonijalnih naroda, kakvu to revoluciju vodite?“

Ne samo da sam sudjelovao u partijskim sastancima mog ogranka, već sam išao i u druge ogranke da iznesem „svoju poziciju“. Moram reći da su mi drugovi Marsel Kašan, Vailan Kutuarje, Monmuzo i mnogi drugi pomogli da proširim svoje znanje. Napokon, na Kongresu u Turu, glasao sam sa njima u korist našeg pridruživanja Trećoj internacionali.

U početku, patriotizam, ne još komunizam, mi je dao povjerenje u Lenjina, u Treću Internacionalu. Korak po korak, uz borbu, učeći marksizam-lenjinizam i baveći se praktičnim aktivnostima, spoznao sam činjenicu da samo socijalizam i komunizam mogu osloboditi ugnjetavane narode i radne ljude oko svijeta od ropstva.

Postoji legenda, kako u našoj zemlji tako i u Kini, da postoji čudesna „Knjiga mudrih“. I kada je čovjek u velikim teškoćama, treba da otvori knjigu i pronađe izlaz. Lenjinizam ne samo da je „knjiga mudrih“, smjer za nas vijetnamske revolucionare i ljude: to je i sjajno sunce koje osvjetljava naš put do konačne pobjede, do socijalizma i komunizma.

_____________

[1] Čovječanstvo, časopis francuskih socijalista.