Tri glavna pravila discipline i osam tačaka opreza – Mao Cedung

O ponovnom izdanju Tri glavna pravila discipline i osam tačaka opreza[1] – instrukcije za glavno sjedište Kineske narodnooslobodilačke vojske

 1. Tri glavna pravila discipline i osam tačaka opreza naše armije se praktikuju dugi niz godina, ali njihov sadržaj je pomalo drugačiji zavisno od jedinica u raznim područjima. Ovim putem smo ih skupili na jednom mjestu i radi toga ih opet objavljujemo. Očekuje se da ovu verziju uzmete za standardnu za duboko izučavanje i strogo poštovanje. Po pitanju drugih stvari na koje treba obratiti pažnju, zapovjedni štab oružanih snaga u različitim dijelovima može izložiti dodatne tačke u skladu sa specifičnim uslovima da bi se one sprovodile.

 

 1. Tri glavna pravila discipline su sljedeća:
 • Poštovati naređenja u svim svojim akcijama.
 • Ne uzeti niti jednu jedinu iglu niti konac od masa.
 • Prijaviti sve zaplijenjeno.

 

 1. Osam tačaka za opreza su:
 • Govoriti pristojno.
 • Pošteno platiti sve što se kupi.
 • Vratiti sve što se posudi.
 • Platiti sve što se ošteti.
 • Ne udarati ili psovati ljude.
 • Ne oštetiti usjeve.
 • Ne ponašati se slobodno sa ženama.
 • Ne odnositi se neprikladno prema zarobljenicima.

 

Dana 10.10.1947. godine

[1] Tri glavna pravila discipline i osam tačaka opreza su bila pravila discipline koje je uspostavio drug Mao Cedung za kinesku Radničku i seljačku crvenu armiju u toku Drugog revolucionarnog građanskog rata. One su bile važan dio političkog rada Crvene armije i igrale su ulogu u izgradnji narodnih oružanih snaga, u pravilnom odnošenju unutar armije, stvaranju jedinstva sa narodnim masama i postavljanju ispravne politike armije prema zarobljenicima. Od najranijih dana Crvene armije, drug Mao Cedung je zahtijevao od vojnika da pristojno razgovaraju sa masama, da pošteno plaćaju za sve i da nikad ne tjeraju ljude na prinudni rad niti da ih udaraju ili psuju. U proljeće 1928. godine, kada je Radnička i seljačka crvena armija bila u Đingang planinama, drug Mao Cedung je uspostavio Tri pravila discipline, a u ljeto iste godine i tačke opreza.