Osnovni kurs marksizma-lenjinizma-maoizma: 1. Uvod

Većina nas revolucionarnih aktivista smo „praktični” ljudi. Pitamo se zašto se zamarati ideologijom i teorijom, i drugim sličnim stvarima, to je za teoretičare i „intelektualce”, najvažnije je samo nastaviti sa poslom. Prosječni aktivisti i članovi smatraju da je dovoljno da se članovi Centralnog komiteta i viših komiteta bave proučavanjem i daju smjernice, a često i mnogi članovi viših komiteta smatraju da je ostali rad bitniji, tako da ostaje manje vremena za teoriju.

S druge strane postoje i neki koji smatraju da je potrebno poznavati svako djelo velikih učitelja kako bismo mogli „pravilno” djelovati. Oni troše mnogo vremena pokušavajući da sve pročitaju. Isto tako, oni imaju i običaj da sve što pročitaju posmatraju kao dogmu.

Neophodno je izbjegavati oba ova pristupa u proučavanju naše misli. Svi drugovi treba da posvete dovoljno vremena i pažnje učenju kako bi razumjeli suštinu naše ideologije — marksizma-lenjinizma-maoizma (MLM). Umjesto da napamet uče veliki broj knjiga, neophodno je da do kraja razumiju osnovne i suštinske aspekte naše ideologije kojom se vodimo. Ako ovo učinimo i naučimo da je primijenimo u svakodnevnom poslu, možemo u velikoj mjeri da unaprijedimo našu praksu, i kao pojedinačni aktivisti i kao partija u cjelini. Često razumijemo i analiziramo svijet oko nas prema sopstvenim ograničenim iskustvima i zbog toga izvodimo pogrešne zaključke. Pravilno razumijevanje MLM-a može da nam pomogne da prevladamo takve greške. U drugim slučajevima površno razumijevanje može da nas dovede do toga da postupamo samo na osnovu riječi određenih partijskih odlika i stavova, a ne na osnovu razumijevanja njihove suštine i duha. Takve greške se takođe mogu izbjeći boljim shvatanjem MLM-a. Našim proučavanjem MLM-a učimo iz pozitivnih i negativnih iskustava svjetske revolucije; učimo da prihvatimo ono što je dobro u njoj i da razlikujemo ono što je dobro i ono što je loše u sopstvenoj praksi. Tako učimo da prepoznajemo, kritikujemo i borimo se protiv svih vrsta oportunizma. Ukratko, MLM je neophodni teoretski okvir prema kojem oblikujemo našu praksu.

Osnovni kurs marksizma-lenjinizma-maoizma ima namjeru da aktivistima predstavi jedno razumijevanje osnovnih aspekata naše ideologije. Naša ideologija je, prije svega, „praktična teorija”, koja je stvorena da bi bila primijenjena i pretvorena u djelo. Sama teorija nastala je tokom brojnih klasnih borbi. Zbog toga je neophodno da se razumiju konkretni materijalni uslovi i društvena praksa tokom koje su veliki učitelji proletarijata – Marks, Engels, Lenjin, Staljin i Mao – otkrivali i formulisali njene osnovne principe. Tako, ova knjiga se zasniva na istorijskom procesu rasta i razvoja MLM-a. Osnovni pojmovi se iznose, kada god je to moguće, uspostavljajući vezu sa društveno-ekonomskim uslovima, glavnim političkim događajima i klasnom borbom koja ih je i iznjedrila. Kako bi se razumio bilo koji konkretan aspekt u detalje, bilo bi potrebno konkretnije proučavanje. Osnovni kurs, međutim, ima za cilj da pruži suštinsku osnovu za razumijevanje dinamičkih procesa razvoja naše ideologije i u kojim istorijskim uslovima i pod kojim okolnostima su nastali određeni stavovi i teorija.

Hajde da počnemo sa učenjem.