O dogmatizmu i konceptu iščezavanja materije – Drug Laufer

Stavovi u kolumnama su lični stavovi autora i ne izražavaju nužno stavove administratora Dijalektike.

 

Koncept iščezavanja materije, na kojem su stajali i na kome stoje oni naučnici, sociolozi i ekonomisti koji su u službi buržoazije i kapitalističkog poretka,veoma je u uskoj vezi sa dogmatizmom, jer su temeljna načela tog koncepta:apsolutnost postojeće zbilje, nemogućnost prelaska postojećeg stanja materije u viši oblik,a što je u direktnom srodstvu sa dogmatskom praksom, jer se sve do sada postignuto posmatra kao najviše dostignuće,koje se ne može prevladati ma kakvom ljudskom praksom.

Taj koncept,kao dogmatski, što se očituje,ide protiv dijalektike i poriče apsolutnost kretanja materije,te na osnovu toga stoji na pozicijama idealizma.

Prevladavanje ovakvih koncepata moguće je samo na osnovu borbe za dokazivanje ispravnosti dijalektičkog i istorijskog materijalizma, vodeći računa da se ne zapadne u dogmatizam vlastite misli, jer istorijski i dijalektički materijalizam nisu gotovi sistemi, već su samo temelji ozbiljnih istraživanja, koji se dalje u njima razrađuju.

Takođe, da bi se prevladao dogmatski koncept iščezavanja materije, prilikom borbe za novo, koje se rađa u okviru starog, treba imati u vidu kritiku i samokritiku, provjeravati stvari u praksi, pritom vodeći računa da praksa ne može biti valjan pokazatelj istine do kraja, jer sve zavisi kako se i na koji način u datom trenutku šta prenosti sa papira u život, sa riječi na djela.